Zwanburgerpolder

Activiteiten kalender

27

februari

winterwandeling Land van Ons met VANAde
» Lees meer

11

maart

NL doet
» Lees meer

11

maart

Landelijke Sterrenkijkdagen
» Lees meer

Word vrijwilliger

Wilt u zich ook inzetten voor het behoud van ons karakteristieke veenweide landschap? » Word vrijwilliger

Word lid

Bovenal is onze doelstelling uit te groeien tot een actieve vereniging met enthousiaste leden.

Wellicht wilt u zich ook inzetten voor het behoud van ons karakteristieke veenweide landschap? Dit kan door u als lid op te geven en daar hoeft u geen agrariër voor te zijn. » Mail Frans Jansen

De Zwanburgerpolder
 

Voordat de monding van de Rijn bij Katwijk verzandde, brak de zee bij noordwester stormen regelmatig door en zorgde voor afslag in het gebied van de “bolle venen”. Zo ontstonden o.a. de Haarlemmermeer en de Kagerplassen. De Zwanburgerpolder was één van de toen ontstane eilanden in de Kagerplassen.

Het eiland bestond uit “bolle venen” wat wil zeggen dat het veen hoger lag dan het water in de kreken. Daardoor vond er een natuurlijke afwatering plaats. Om het land geschikt te maken voor landbouw, werden er sloten gegraven.  Hierdoor ontwaterde het veen en klonk het in, wat een bedijking noodzakelijk maakte. Dit gebeurde in het jaar 1632.

De Zwanburgerpolder werd vroeger ook wel “Swamburgerpolder” genoemd. De polder was oorspronkelijk 240 ha., maar is in de 60-iger jaren voor een groot deel afgegraven om zand te verkrijgen voor de aanleg van de Leidse “Merenwijk”. Zo onstond het Joppe, een meer met een diepte tot 40 meter. De huidige boer, Jan van Schie, heeft het af-graven als kind meegemaakt. Nu is de Zwanburgerpolder nog maar 100 ha. groot, waar-van 90 ha. weiland en 10 ha. dijken en bebouwing.

 

Zwanburgermolen
 

Aanvankelijk stonden er in de Zwanburgerpolder een aantal kleine molentjes die niet draaibaar waren. In 1632 werd er een wipmolen gebouwd die in 1805 vervangen werd door de huidige molen, een ronde stenen grondzeiler. De molen is gelegen aan de Leede en is sinds 1960 eigendom van de Rijnlandse Molenstichting. Gewoontegetrouw werd de polder, volgens een consent van 1672, op het vigilie van Kerstmis onder water gezet door de sluisjes te openen. Gedurende de wintermaanden werd de polder dan niet bemalen. Dit had als voordeel dat men bespaarde op de bemalingskosten en het ongedierte (muizen) verdronk. Bovendien vond er door het slib in het water op natuurlijke wijze bemesting plaats. Pas in het voorjaar werd de polder weer drooggemalen. Later is men ook in de winter gaan bemalen.

 

Boerderij “De Eenzaamheid”
 

Op de oudste gedetailleerde kaart van het hoogheemraadschap Rijnland van 1610 komt op de plaats van de huidige boerderij al bebouwing voor.  Waarschijnlijk was dit al een boerderij. In het midden van de 17e eeuw was ene Willem Jans van der Son eigenaar van de boerderij. In 1743 werd de boerderij als volgt omschreven: “een extra ordinaire huysmanswooninge met hooyberge, somerhuys, varkenshok en verder getimmerte”. Enige jaren later in 1775 is de omschrijving als volgt: “een weldoortimmerd bouwhuys met een apart somerhuys, karrenmolen en varkenshok, mitsgaders twee hooybergen, sijnde in het somerhuys een groot koper vernuys en in het bouwhuys een extra-ordinaire goede kelder en een pomp met water sonder weerga, en een stallinge voor 34 koebeesten met een steene borstelput en verders wat aan deselve aard en nagelvast is, nog benevens het huys een vrugdbare thuyn, staande en gelegen heel playsirig aan het eynde van de Zeyl aan de Swamburgerpolder”.

Het huidige woonhuis dateert uit 1890. Sinds 1849 wordt de boerderij bewoond door het geslacht Van Schie. De huidige bewoners, Jan en Rosemarie met hun drie kinderen, zijn de 5e en 6e generatie die op “De Eenzaamheid” wonen en werken. 

 

Link

www.zwanburgerroute.nl