Waterloospolder

Activiteiten kalender

27

februari

winterwandeling Land van Ons met VANAde
» Lees meer

11

maart

NL doet
» Lees meer

11

maart

Landelijke Sterrenkijkdagen
» Lees meer

Word vrijwilliger

Wilt u zich ook inzetten voor het behoud van ons karakteristieke veenweide landschap? » Word vrijwilliger

Word lid

Bovenal is onze doelstelling uit te groeien tot een actieve vereniging met enthousiaste leden.

Wellicht wilt u zich ook inzetten voor het behoud van ons karakteristieke veenweide landschap? Dit kan door u als lid op te geven en daar hoeft u geen agrariër voor te zijn. » Mail Frans Jansen

 

Veenontginningen
 

Het Groene Hart bestond in het begin van onze jaartelling voornamelijk uit een omvangrijk moe-rassig veengebied. In de loop van duizenden jaren had zich een laag veen (plantenresten) van enkele meters dikte gevormd. Voor mensen was dit laaggelegen natte gebied vrijwel onbewoon-baar. Vanuit de hogere gronden van het oude duin, de oevers van de Rijn en hun zijriviertjes zijn de venen ontgonnen. In Zuid-Holland is het meest bekende verkavelingspatroon de cope. Een cope heeft een diepte van 1250 tot 1300m. Aan de basis werd de hoeve gebouwd en van daaruit wer-den rechte ontwateringssloten gegraven, het veen in tot de afgesproken grens. Het gevolg van de ontwatering was dat het veen inklonk en het land lager kwam te liggen dan de rivieren. Om toch het land voor landbouw geschikt te maken werden kleine gebieden (polders) bedijkt en werden er ringsloten omheen gelegd, de z.g. boezemwateren. Het bedijkte gebied werd met behulp van vele kleine windmolens bemalen. Het overtollige water kwam terecht in de boezemwateren die weer aangesloten waren op de rivieren. Deze rivieren mondden uit in zee. Later werden sommige pol-ders ten behoeve van turfwinning uitgeveend.

 

De Waterloospolder
 

De Waterloospolder werd in 1636 gesticht en beslaat een oppervlakte van 147 ha. De polder was vroeger ook bekend onder de naam Zevenhuizerpolder. De tegenwoordige naam ontleent de pol-der aan de Waterloos; de oude benaming van het boezemwater dat de Kiekpoel met de Koppoel verbindt. Op de kaart van Rijnland van 1615 heet “Waterloos” het water tussen de Jan-Jeroenspoel (de Kleipoel) en de Kever. Het oude woord “waterloos” betekent “ondiep water”.

Deze polder wordt aan alle zijden omgeven door het boezemwater van de Kagerplassen en vormt in feite een zelfstandig eiland. Door inklinking ligt het polderland thans 1,20 meter gemiddeld onder het waterniveau.

 

De Waterloosmolen
 

De Waterloosmolen is een Zuid-Hollandse watermolen of achtkante grondzeiler. Dit type molen wordt gezien als de klassieke poldermolen. De molen bestaat uit een achtkantige stenen onder-bouw en een mooi gedetailleerd, met riet bekleed achtkantig molenlichaam. De kap is beweegbaar en op de wind te kruien met behulp van het staartwerk en het daaraan bevestigde kruirad. Door het wiekenkruis recht op de wind te zetten, kan de molen zijn maximale kracht ontwikkelen.

 

 

De huidige molen
 

De huidige molen dateert uit 1857, ter vervanging van een op 25 juni van dat jaar verbrande gelijksoortige molen. Deze op zijn beurt was voorafgegaan door een wipmolen, waarvan de fundamenten bij een recente restauratie zijn teruggevonden. Bij dit herstel (1995) is ook het scheprad van de Waterloosmolen verdiept, een ingrijpende operatie. Doel hiervan was de molen meer tasting te geven, waardoor er weer voldoende water opgemalen kon worden.  De molen wordt vrijwillig bemalen door C.Witteman, een telg uit een oud molenaarsgeslacht.