Frederikspolder

Activiteiten kalender

27

februari

winterwandeling Land van Ons met VANAde
» Lees meer

11

maart

NL doet
» Lees meer

11

maart

Landelijke Sterrenkijkdagen
» Lees meer

Word vrijwilliger

Wilt u zich ook inzetten voor het behoud van ons karakteristieke veenweide landschap? » Word vrijwilliger

Word lid

Bovenal is onze doelstelling uit te groeien tot een actieve vereniging met enthousiaste leden.

Wellicht wilt u zich ook inzetten voor het behoud van ons karakteristieke veenweide landschap? Dit kan door u als lid op te geven en daar hoeft u geen agrariër voor te zijn. » Mail Frans Jansen

Korte historie van de polder
 

Op oude kaarten komt de Frederikspolder voor als “Vrericxpolder”. De polder, met een oppervlakte van 70 ha., werd in 1628 gesticht en maakte deel uit van de landen gelegen onder de “Heerlijkheid Hoogmade”. Op 1 oktober 1792 gaven de hoogheemraden van Rijnland toestemming om tot vervening, bedijking en droogmaking van de Frederiks-polder over te gaan. Het afgraven van het veen in de polder wilde echter niet vlotten omdat de grond voor turf niet geschikt was. Op verzoek van de eigenaars van verreweg het grootste deel van de polder werd de toestemming tot vervening op 17 juli 1816 inge-trokken, zodat de polder nauwelijks uitgeveend is.  Vroeger werd de polder bemalen door een kleine wipwatermolen, die in 1954 afbrandde. De oorzaak van de brand is nooit opgehelderd. Vanaf dat jaar wordt de polder elektrisch bemalen.

 

 

De Does en de Wijde AA
 

Ongeveer 900 n.Chr. verzandde de monding van de Rijn bij Katwijk door zandaanvoer uit de rivier en uit zee.  Daardoor kregen de landen in Zuid-Holland regelmatig te maken met zware overstromingen. De bewoners klaagden steen en been bij de Graaf van Holland. Deze bepaalde dat de Rijn bij Zwammerdam afgedamd moest worden. Zo gezegd zo gedaan. Die dam heeft daar zo’n 150 jaar gelegen. Nu begonnen echter de inwoners van Utrecht te klagen bij de Bisschop omdat zij op hun beurt natte voeten kregen.  De bisschop beval de Graaf van Holland de dam af te breken maar  deze was het daar helemaal niet mee eens. De bisschop wendde zich tot de Duitse Keizer Karel met het verzoek dit geschil op te lossen. Deze bepaalde dat de dam moest worden verwijderd. Wederom had Zuid-Holland te maken met overstromingen. De Graaf van Holland bekeek de kaart van het gebied en gaf opdracht een kanaal te graven vanaf de Doesbrug in Leiderdorp naar het Braassemermeer. Zo ontstonden dus de Does en de Wijde Aa. Vervolgens moest er een vaart gegraven worden naar het Haarlemmermeer en afwatering geschiedde via de sluizen van Spaarndam in het IJ.

 

 

Boerderij van Koos en Linda van Tol
 

Koos en Linda, onze gastvrouw en gastheer, hebben 3 kinderen: Jelle, Femke en Sietse. Zij runnen een  melkveebedrijf met ongeveer 35 koeien en wat kippen. De koeien worden ’s winters gehuisvest in een zogenaamde ligboxenstal. In deze stal kunnen ze vrij rond-lopen en zelf hun voer halen bij het voerhek. Zomers beheren zij ook een camping. Dan lopen de koeien in het weiland. De koeien worden tweemaal per dag gemolken. Dit ge-beurt in een speciale melkput waarin 8 koeien tegelijk worden gemolken. Daarnaast zijn er ook nog kalfjes en ander jongvee.

Koos werkt tevens bij een loonbedrijf en Linda werkt 1,5 dag buitenshuis. Dit zou niet gaan zonder de hand- en spandiensten van Opa Wim en Oma Mieke van Tol, van wie het bedrijf in 1998 overgenomen werd. De huidige boerderij dateert uit 1876.

De camping ligt vlakbij het water waar gevist, gezwommen en gevaren kan worden en kijkt uit op de Wipwatermolen aan de overkant in de Vlietpolder.