Over VAN Ade

Activiteiten kalender

14

mei

Nationale Molendag
» Lees meer

20

mei

World Bee day
» Lees meer

21

juni

ZOMER avondwandeling
» Lees meer

Word vrijwilliger

Wilt u zich ook inzetten voor het behoud van ons karakteristieke veenweide landschap? » Word vrijwilliger

Word lid

Bovenal is onze doelstelling uit te groeien tot een actieve vereniging met enthousiaste leden.

Wellicht wilt u zich ook inzetten voor het behoud van ons karakteristieke veenweide landschap? Dit kan door u als lid op te geven en daar hoeft u geen agrariër voor te zijn. » Mail Frans Jansen

Over ons
 

Onze groene, grazige poldergebieden zijn vanwege hun grote cultuurhistorische en natuurwaarden niet alleen uniek in de randstad maar zelfs in de wereld. Grutto, Kievit, Tureluur, Scholekster en vele eendensoorten brengen hier hun jongen groot. En voor diverse gevleugelde wintergasten zijn onze weilanden van levensbelang.

 
 

Wat is VANAde?
 

Om verdere aantasting van het gebied te voorkomen is door de agrariërs in 1998 een Vereniging voor Agrarisch Natuurbeheer "V.A.N. Ade" opgericht. Al werkende weg bekend geworden als VANAde.

 

VANAde maakt zich sterk voor rendabele landbouw in combinatie met behoud en ontwikkeling van de natuurwaarden in het Ade–gebied.

 

Uitgangspunten voor onze inspanningen zijn:

 

  • Zoveel mogelijk grond blijft in eigendom en gebruik van agrarische ondernemers
 
  • Het agrarische natuurbeheer is onderdeel van de bedrijfsvoering en de contracten voor uitgesteld maaidatum, vluchtheuvels, plas-dras verbindingen, weidevogel-, sloot- en slootkantbeheer zijn goed geregeld
 
  • Mensen uit de omgeving zien het gebied als achtertuin van de stad of het dorp en genieten van het landschap, en de natuur. Door de samenwerking met de WLTO Jacobswoude en Warmond is het beheersgebied 7240 ha groot. 


Het beheer vindt plaats in nauw overleg met de lokale en provinciale overheden en natuurbeschermingsorganisaties.

Lidmaatschap
 

Bovenal is onze doelstelling uit te groeien tot een actieve vereniging met enthousiaste leden. Wellicht wilt u zich ook inzetten voor het behoud van ons karakteristieke veenweide landschap.  Dit kan door u als lid op te geven en daar hoeft u geen agrariër voor te zijn. Het lidmaatschap bedraagt 30,- EURO voor een burgerlid en 40,- EURO voor boeren.

 

Wilt u nadere inlichtingen over het VANAde lidmaatschap?

Mail dan met info@vanade.nl

 

Samenwerking
 

Om onze doelstellingen te bereiken werken wij samen met de veertien andere agrarische Natuur-en Landschapsverenigingen in het Groene Hart. En met de vier verenigingen in de regio van Leiden: Wijk en Wouden (Zoeterwoude), Santvoorde (Wassenaar) en Geestgrond (Hillegom)

 

Bezoekers
 

U kunt ons werk steunen door aan onze activiteiten deel te nemen en het gebied te bezoeken.

 

Vrijwilligerswerk
 

Ook kunt u zich inzetten als vrijwilliger. Vrijwilligers zijn in ons gebied actief als bestuurslid, natuurgids, weidevogelwachter, in het beheer van oevers en geriefhout en het inventariseren van de natuur.

 

Wilt uw nadere inlichtingen over het vrijwilligerswerk?

info@vanade.nl


 

Boerenlandgidsen
 

Het idee van de boerenlandgids houdt in dat een streekkenner een dag of een dagdeel optreedt als gastheer voor recreanten, die kennis willen maken met de streek. De streekkenner – de 'boerenlandgids' – neemt de recreanten mee op 'ontdekkingsreis' door het gebied, en combineert zo educatie met ontspanning